Dark Mode
  • субота, 9 Грудня 2023
Такий собі Орган

Такий собі Орган

Наглядова рада при Дніпропетровска Обласна державна адміністрація

Почалося все з того, що прийшла інформація, прокіль кість інформаційних запитів направлених на Підгородненську міську раду за червень-липень місяці 2018р.

Ось інформація https://dostup.detector.media/request/37135/response/81300/attach/4/IMG%200006.jpg

з якої видно, що Громадська рада при Дніпропетровській ОДА дуже цікавиться проблемами Підгородного.  64 запити за два місяці це немало.

Також про антикорупційні розслідування говорила Клвадія Василівна Крещук (вона входить до складу  громадської ради) у своєму інтерв’ю на одному з громадських каналів.

За її словами розпочаті антикорупційні розслідування, робота кипить, сядуть як то кажуть усі.

Ми поцікавились по яких іще установах ідуть розслідування. Ось запит до ОДА про надання копій запитів Гром. ради до різних установ маємо формальну відмову https://dostup.detector.media/request/gromadska_rada_zapiti#incoming-79956 хоча згідно положення це має бути прозорий орган і...

Читаємо законодавство

Громадська рада  при  міністерстві,  іншому центральному органі  виконавчої влади, обласній, міській, районній державній адміністрації є тимчасовим  консультативно-дорадчим органом, утвореним  для  сприяння участі  громадськості  у формуванні  та реалізації державної політики {Пункт 1  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМУ № 234) від08.04.2015}

  Основними завданнями громадської ради є:

-сприяння  реалізації  громадянами конституційного  права  на участь в  управлінні державними справами;{Абзац другий пункту 3 із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №234 від 08.04.2015}

- ЗДІЙСНЕННЯ  ГРОМАДСЬКОГО   КОНТРОЛЮ  ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  ОРГАНУ;{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 234від 08.04.2015}

-сприяння   врахуванню  органом  громадської  думки під  час формування  та  реалізації державної  політики. {Абзац четвертий пункту  3  із  змінами, внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 234 від 08.04.2015}

Постає питання, чому орган, який має контролювати ОДА цікавить Підгородне?

Далі більше, якщо орган який за сутністю своєю повинен викорінювати корупцію в ОДА, якщо вона є звичайно, просимо надати пропозиції щодо поліпшення законодавства які надавала Гром. Рада і знову відмова https://dostup.detector.media/request/gromadska_rada_propozitsiyi#incoming-80785

Просимо планзаходів на 2018 рік – нема https://dostup.detector.media/request/gromadska_rada_pri_oda_plan_zakh#incoming-79966

Громадська рада при Дніпропетровській ОДА, короткий аналіз діяльності  за 2018 рік.

15 жовтня 2017року установчими зборами було сформовано склад Громадської ради при Дніпропетровській ОДА. 

Згідно положення цей орган громадського суспільства повинен досить суттєво впливати на політику  ОДА.

Тут і громадська експертиза нормативноправових актів і обов’язкові до розгляду пропозиції щодо профільних питань,  і громадський контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації і донесення до керівництва ОДА голосу народу і антикорупційний аналіз…

Організація заходів…

Згідно інформації, яка оприлюднена на офіційному сайті ОДА, за сім місяців своєї діяльності маємо:

Сформовані керівні та робочі органи їх структура

Сформовано їх персональний склад

Членів громадської ради включено до складу профільних комісій та робочих груп

Виділено приміщення в будівлі ОДА 

Розроблен іта затверджені макети бланків громадської ради

Розглянутий та взятий до відома але не затверджений план роботи на 2018 рік

Підтримно перейменування Дніпропетровської області на Січеславську

Проведено декілька заходів та форумів

Згідно П.3.6 Положення про громадську раду цей орган«Інформує в обов’язковому порядкугромадськість про свою діяльність,прийняті рішення та їх виконання наофіційному веб-сайті облдержадміністраціїта в інший прийнятний спосіб»

Думаємо задіяти Пункт 11.2положення про громадську раду «Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі: 

2) невиконаннягромадською радою без об’єктивни хпричин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

Pidgorodne.Info

коментар / Reply From